| | | | |
Projektový tým

Další odkazy

Pro bono praxeLidskoprávní Moot Court 2014

letak_moot_court_2014_web Studenti změří síly v obhajobě i obžalobě případu týkajícího se témat, kterým se v Lize lidských práv věnujeme. Na hodnocení se budou podílet renomovaní soudci Nejvyššího správního soudu.

 Jak se přihlásit?

  • členem soutěžního týmu se může stát pouze student, který navštěvuje některou z forem studia na právnické fakultě kterékoliv vysoké školy v České republice.
  • týmy musí být složeny minimálně ze dvou a maximálně ze čtyř členů
  • neplatíte žádný registrační poplatek

Harmonogram

  • 20. října 2014 – deadline podávání přihlášek
  • prosinec 2014 – regionální kola na právnických fakultách v ČR
  • březen 2015 – celostátní finále n Ústavním soudu ČR

podrobnosti zde
20141001_letak_lidska_prava_nazivo.jpg Stránka s předběžným programem, který se bude ještě v nejbližších dnech ladit. http://probonoaliance.cz/cz/kalendar/lidska-prava-nazivo-2014-46

vyzkumabsolventi-header.jpg


Jaro2014-klinika_zdravotnickeho_prava Jaro2014-klinika_medialniho_prava

20140616-zaverecnakonference.jpg
závěrečná konference projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno

O čem se jednalo?
• Jaký je vztah mezi přípravou absolventa a profesní přípravou v právnických povoláních?
• Lektorské kompetence vyučujících právnických fakult: umíme učit to, co studenti potřebují?
• Odborná praxe je součást studia
• Profesní etika v právu
• Role dovedností a hodnot v profilu absolventa Právnické fakulty Masarykovy univerzity
podrobnosti zde
20140529-SOZE.jpg

20140512-Právo na spravedlivý proces a právní pomoc.jpg

meziprofesní diskusní fórum
PROFESNÍ ETIKA PRÁVNÍKŮ V PRAXI

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
úterý 25. 3. 2014, 16:40, místnost č. 215

Pozvání do panelu přijali:
• JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. – soudkyně Ústavního soudu ČR
• Mgr. Daniela Zemanová – soudkyně Nejvyššího správního soudu
• JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. – proděkan Právnické fakulty UP Olomouc
• JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. – odborný asistent na Právnické fakultě UP Olomouc
• Mgr. Vítězslav Dohnal – advokát, člen správní rady Pro bono aliance
• Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. – ředitel Justiční akademie
• JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M. – odborný asistent na Právnické fakultě MU Brno

Účastníci diskusního fóra se budou zabývat např. těmito otázkami:
• jak se v současné době profesní etika promítá do výkonu jednotlivých právnických povolání?
• věnuje se tématu profesní etiky dostatečná pozornost v právnickém vzdělávání a profesní přípravě?
• co konkrétně by se dalo udělat pro posílení etického výkonu právnických profesí?

Poznámky z meziprofesního diskusního fóra zpracované Petrem Kutílkem

V rámci KA 6 (Výzkum bezplatné právní pomoci) byla v semestru Jaro 2014 obhájena další diplomová práce. Pojednává o deficitech práva na přístup k soudu v českém soudnictví. Autorka Hana Sýkorová zkoumá, jak je toto základní právo upraveno v zákonech, které regulují soudní řízení před civilními a správními soudy České republiky. Významnou část práce pak představuje analýza relevantní judikatury civilních a správních soudů a českého Ústavního soudu. V závěru práce jsou shrnuty rozpoznané deficity práva na přístupu k soudu a jsou navržena jejich možná řešení. ... kompletní znění naleznete ZDE

letak_moot_court_2013_web.jpg

Celostátní kolo Lidskoprávního moot courtu - 14.3.2014

Samotné finále probíhalo na Ústavním soudu v Brně. Soudcovskému senátu předsedala soudkyně ÚS Kateřina Šimáčková, kterou doplnili soudci NSS Zdeněk Kühn a Vojtěch Šimíček, na kvartet doplnil soud  David Zahumenský, zástupce Ligy lidských práv.

V kategorii nejlepšího písemného podání naopak uspěl tým studentek z Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve složení Petra KalenskáŠárka Ošťádalová, které se také dostaly do superfinále.

Jejich protivníky shodou okolností jak v základním ole, tak v superfinále byla dvojice budoucích právníků z Masarykovy univerzity Martin Hostinský a Šárka Dušková, kteří nakonec triumfovali i celkově. Ocenění za nejlepší řečnický výkon si odnesla Šárka Dušková z vítězného týmu.

... kompletní informace naleznete ZDE

Reportáž v České televizi z finále LPMC 2013 najdete ZDE

OD 1. 1. 2014 JSME SPOLEK A CO DÁL?


v úterý 4.3.2014, 10:00 – 13:00
Masarykova univerzita, Veveří 70, Brno, učebna 038
přednášející Mgr. Jaroslav Benák

Téma:
1. Potřebné kroky v rámci „proměny“ na spolek
2. Stanovy:
- jak přistupovat ke změnám/tvorbě stanov
- možná úskalí – na co třeba dávat pozor
Doporučujeme připravit si konkrétní otázky.
Na seminář není třeba se předem přihlašovat.
... podrobnosti ZDE

Metody hodnocení studentů II

Workshop Metody hodnocení studentů proběhl v pondělí 24. února 2014 od 17:00
Tematické okruhy

Metody hodnocení v seminářích
1) Vyžadovat povinnou účast ve výuce? Jak „měřit“ docházku? (přítomnost/úkoly na každou hodinu/odpovědníky v ISu)
2) Za co dávat zápočet? Zápočtové testy, seminární práce, kolokviální diskuse.
Metody hodnocení u zkoušek
1) Jakou formou zkoušet? Ústně/písemně/testem/kombinace možností.
2) Co má zkouška zjišťovat? Sumu znalostí/schopnost aplikovat znalosti na konkrétní situaci/ něco jiného?
3) Má se do hodnocení promítat práce během semestru?
Metody hodnocení u státních závěrečných zkoušek
1) Jaká je role státní zkoušky v rámci studia?
2) V jakém rozsahu se mají znalosti vyžadovat?
... podrobnosti ZDE

Jaro2014-klinika_zdravotnickeho_prava Jaro2014-klinika_medialniho_prava

LIDSKOPRÁVNÍ MOOT COURT 2013 - fakultní kolo

letak_moot_court_2013_web.jpg
Studenti všech právnických fakult v České republice mohou změřit síly v souboji argumentů, který nabízí soutěž Lidskoprávní moot court pořádaný Ligou lidských práv. Soutěžit se bude V prosinci letošního roku, finále je na programu v březnu roku následujícího. Studenti napíší žalobu a protinávrh a ti nejlepší se osobně postaví proti sobě před soud složený z renomovaných soudců.
Moot court, neboli simulované soudní řízení, má tradici na právnických fakultách po celém světě. Ve dvou až čtyřčlenných týmech si studenti mohou ověřit, jak se umí prát za práva svých klientů.
Další informace o soutěži naleznete na: http://llp.cz/lpmoot/
... podrobnosti ZDE

LIDSKOPRÁVNÍ MOOT COURT 2013 - los

LPMC 2013
Studenti všech právnických fakult v České republice mohou změřit síly v souboji argumentů, který nabízí soutěž Lidskoprávní moot court pořádaný Ligou lidských práv. Soutěžit se bude V prosinci letošního roku, finále je na programu v březnu roku následujícího. Studenti napíší žalobu a protinávrh a ti nejlepší se osobně postaví proti sobě před soud složený z renomovaných soudců.
Další informace o soutěži naleznete na: http://llp.cz/lpmoot/
Ze 16 došlých přihlášek splnilo druhou podmínku, a to zaslání podání za obě strany sporu, třináct z nich. V rámci losu bylo tedy potřeba vylosovat sedm "soubojů", přičemž první tažený tým se v souladu s pravidly zúčastnil dvou simulovaných soudních sporů, pokaždé za jinou stranu sporu a vylosovaným číslem je tým 10.
... podrobnosti ZDE

Právo na spravedlivý proces a právní pomoc ve správním a soudním řízení

22.11.2013 v 16.40, učebna 208
přednáší: JUDr. Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního soudu
... podrobnosti ZDE
20131118-NIMBY.jpg

NIMBY

Pondělí 18. listopadu od 16.40, Právnická fakulta MU, učebna 034
Film a debata o právu a právnících ve veřejném zájmu
Debatu moderuje právník Libor Jarmič z Frank Bold. Hostem bude Michaela Trněná, obecní zastupitelka a členka občanského sdružení Čisté Šlapanice, kterému Frank Bold již několik let právně pomáhá. Na debatu naváže prezentace stáží Franka Bolda – praktické zkušenosti, skutečné příběhy, případ ve svých rukou.
... podrobnosti ZDE
20131025-lidska_prava_nazivo

Metody hodnocení studentů

Workshop Metody hodnocení studentů proběhl v pondělí 19. srpna 2013 od 17:00
Tematické okruhy

Metody hodnocení v seminářích
1) Vyžadovat povinnou účast ve výuce? Jak „měřit“ docházku? (přítomnost/úkoly na každou hodinu/odpovědníky v ISu)
2) Za co dávat zápočet? Zápočtové testy, seminární práce, kolokviální diskuse.
Metody hodnocení u zkoušek
1) Jakou formou zkoušet? Ústně/písemně/testem/kombinace možností.
2) Co má zkouška zjišťovat? Sumu znalostí/schopnost aplikovat znalosti na konkrétní situaci/ něco jiného?
3) Má se do hodnocení promítat práce během semestru?
Metody hodnocení u státních závěrečných zkoušek
1) Jaká je role státní zkoušky v rámci studia?
2) V jakém rozsahu se mají znalosti vyžadovat?
... podrobnosti ZDE

Kvalifikační práce

Jedním z výstupů projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva jsou i studentské kvalifikační práce. V roce 2013 byly odevzdány a obhájeny dvě studentské kvalifikační práce, vytvořené v rámci projektu.

Diplomová práce Kateřiny Peňázové Neslyšící v ČR a Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, vedená Kateřinou Šimáčkovou, se zaměřila na popis aktuálního reálného stavu v oblasti deficitů ochrany základních práv sluchově postižených a jejich informovanosti o těchto právech, rozbor mezinárodních závazků ve vztahu ke sluchově postiženým a průzkumy mezi sluchově postiženými se zaměřením na problematiku dostupnosti informací o základních právech pro osoby se sluchovým postižením. Součástí diplomové práce pak byl i praktický výsledek, spočívající v překladu Listiny základních práv a svobod do znakové řeči a jeho zveřejnění. Práce byla obhájena na výbornou a z oponentského posudku Pavla Kandalce vyplývá: „ Cílem práce mělo být zmapování problematiky a zejména formulace případných legislativních doporučení. Stranou neměla zůstat ani otázka dostupnosti informací o základních právech pro osoby se sluchovým postižením. S potěšením mohu konstatovat, že všechny tyto úkoly autorka splnila, a to v nadmíru kvalitní podobě. Překlad Listiny základních práv a svobod do znakové řeči na přiloženém CD je pak výstupem, který hovoří sám za sebe. Práce tak zadaných cílů nejen dosáhla, ale dalece je přesáhla.“ Uvedená diplomová práce je dostupná zde.

Dále pak ing. Magda Vondálová obhájila bakalářskou práci na téma Právo na právní pomoc v řízení před orgány veřejné správy v ČR, v níž se zabývala realizací práva na právní pomoc v řízení před orgány veřejné správy, a to jejich procesním zajištěním. Práce upozornila na deficit právní úpravy u práva na právní pomoc pro nemajetné ve správním řízení. Bakalářská práce je dostupná zde.

V rámci projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva studenti pracují nad dalšími tématy. V diplomové práci na téma Deficity práva na přístup k soudu v českém soudnictví bude provedena rešerše právní úpravy a judikatury u posuzovaného základního práva v oblasti správního a civilního soudnictví. V rámci tématu Právo na bezplatnou právní pomoc jako součást práva na spravedlivé řízení dle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod bude provedena analýza judikatury Evropského soudu pro lidská práva ohledně práva na bezplatnou právní pomoc v netrestních řízeních (civilních a správních) i v řízeních trestních jako součást práva na spravedlivé řízení (čl. 6 odst. Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

LEKTORSKÉ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PŘI VÝUCE PRÁVA

Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Pro bono aliance si Vás dovolují pozvat na dvoudenní workshop pořádaný v souvislosti s realizací projektu „Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva” (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044)

pátek 17. 5. – sobota 18. 5. 2013

hotel Zámek Čejkovice (nedaleko Hodonína)
Seminář je určen všem vyučujícím a doktorandům právnických fakult.
Lektoři:
• PhDr. Jan Gruber Ph.D - trenér v komunikačních dovednostech
• Mgr. Vítězslav Dohnal - advokát, školitel, Pro bono aliance
• Mgr. Markéta Slezáková - lektorka a školitelka
... podrobnosti ZDE

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Právnická fakulta Masarykovy univerzity uspořádala 8. dubna 2013 v souvislosti s realizací projektu „Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva” workshop Komunikační dovednosti
Téma:
• Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu
• Psychologické aspekty vyjednávání (komunikační styly, řeč těla)
... podrobnosti ZDE

PRÁVNÍCI VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

Právnická fakulta Masarykovy univerzity uspořádala 5.4.2013 v souvislosti s realizací projektu „Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva” workshop Vystoupil Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, ředitel Pro bono aliance
Témata workshopu:
• Nevládní organizace právníků v ČR
• Významné případy
• Zapojení studentů do práce nevládních organizací ... podrobnosti ZDE

Program praxí studentů v advokátních kancelářích poskytujících pro bono služby

Hledáte praxi v advokátní kanceláři? Chcete pracovat na zajímavých případech? Program praxí studentů v advokátních kancelářích poskytujících pro bono služby
Přijďte na informativní seminář

5. 3. 2013, 12:40-13:30, učebna 208

Dozvíte se, jak vykonat povinnou praxi v advokátních kancelářích a přitom se skutečně věnovat právu a pracovat na řešení případů. ... podrobnosti ZDE

Meziprofesní diskusní fórum

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 27.2.2013, Aula Právnické fakulty, 15:00 - 18:00

Meziprofesního diskusního fóra se zúčastnili zástupci jednotlivých právnických profesí a představitelé fakulty, kteří se pokusili najít odpověď na otázku: Je vhodné a možné rámcově definovat, jaké právníky mají vysoké školy produkovat za veřejné finance?

V aule brněnské právnické fakulty proběhlo 28. 2. 2013 odpoledne meziprofesní diskusní fórum za účasti prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., JUDr. Ing. Filipa Dienstbiera, Ph.D. Mgr. et. Mgr. Jana Petrova, LL.M., JUDr. Radima Mikety, JUDr. Jana Passera, Ph.D., LL.M. a studentů a absolventů brněnské právnické fakulty. Akci moderovali Pavel Molek a Kateřina Šimáčková.

... podrobnosti ZDE

PRAKTICKÉ FORMY PRÁVNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Dovolujeme si Vás pozvat na čtyřdenní studijní pobyt ve Velké Británii zaměřený na PRAKTICKÉ FORMY PRÁVNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ve dnech 7. 5. - 10. 5. 2013
Northumbria Law School, Northumbria University
York Law School, University of York
Derby Law School, University of Derby ... podrobnosti ZDE
Lidskoprávní moot court 2012

Celostátní kolo Lidskoprávního moot courtu - 13.12.2012

V celostátním finále Lidskoprávního Moot Courtu pak uspěla dvojice budoucích právniček z Masarykovy univerzity Zuzana Kameníková a Tereza Doležalová.

Samotné finále probíhalo na Nejvyšším správním soudě v Brně. Soudcovskému senátu předsedala soudkyně NSS Kateřina Šimáčková, kterou doplnili advokáti Lucie Atkins a David Zahumenský. Na soudce nejvíce zapůsobil výkon dvojice budoucích právniček z Masarykovy univerzity Zuzany KameníkovéTerezy Doležalové. V kategorii nejlepšího písemného podání uspěl naopak tým studentek z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve složení Patrícia Poláčková, Andrea Bartošová, Romana SkácelováAndrea Kneiflová. Ocenění za nejlepší řečnický výkon si odnesla Šárka Ošťádalová z Univerzity Karlovy v Praze.

... kompletní informace naleznete ZDE

Nabídka spolupráce doktorandům

Milé kolegyně, milí kolegové,
Fakulta realizuje tříletý projekt Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva. Cílem projektu je posílení vazby mezi univerzitou a subjekty soukromého i veřejného sektoru. Výsledkem bude větší propojení výuky práva s praxí, využití výzkumu v praxi a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumem, výukou a praxí. Dílčím cílem projektu je mimo jiné přispět ke zkvalitnění výuky práva propojením teoretické výuky s výukou praktických právnických dovedností. ... podrobnosti ZDE
ARCHIV AKCÍ PROJEKTU

Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva

Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0044
Období řešení: 9/2011 - 8/2014
Programový rámec / typ projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.4 Partnerství a sítě
Fakulta/Pracoviště MU: Právnická fakulta
Poskytnutá dotace: 19.082.966,10 Kč
Řešitel na MU: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Realizační tým: Mgr. Jaroslav Benák, Mgr. Marian Kokeš, Ing. Bc. Jana Mikušová, Ph.D., Mgr. Jan Neckář, Mgr. Magdalena Grolichová, Mgr. Vendula Zahumenská, Mgr. Petr Havlík
Webové stránky projektu: http://partnerstvi.law.muni.cz

Záměrem projektu je na základě různorodých aktivit vytvořit trvalé sítě mezi různými partnery brněnské právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jinými fakultami univerzity a jejich absolventy (zejména lékařství a mediálních studií), nevládními právnickými organizacemi, advokáty poskytujícími pro bono služby, orgány veřejné správy. Cílem je posílení vazeb a komunikace mezi praxí, výukou a výzkumem v oblasti práva i mezi odborníky různých profesí a inspirace ke vzniku partnerství nových. Důsledkem vzniklých vazeb je i posílení sociální odpovědnosti studentů a absolventů i návrh řešení pro oblast právní pomoci nemajetným a podpora působení právníků v oblastech nikoli prvoplánově ziskových. Díky projektu se zahájí, metodologicky i organizačně systematizují a prosadí vazby, sítě a partnerství, které by buď nevznikly nebo vznikaly nahodile a pomalu. Nyní se na partnerství a síťové spolupráci podílí malá skupina lidí, která se díky projektu rozšíří a prohloubí.

Partneři

nahoru