| | | | |Uskutečněné akce

Stáže v Ekologickém právním servisu

Od ledna 2012 se stážisté – studenti brněnské právnické fakulty zabývali celkem šesti terénními kauzami: Čisté Šlapanice, Hrádky beze skládky, Holešov, Hlíniště Vážany, Ostravice Zelená a Transparentní Lednice. Doplňkově byli přijímání studenti na tzv. intensivní stáž, kteří jednorázově vykonávali praxi napříč tematickými sekcemi EPS.

V únoru 2012 Proběhlo dvoudenní školení stážistů, které bylo zaměřeno na konkrétní právní oblasti a řešení právních zadání, s nimiž se studenti během praxe v EPS mohou nejčastěji setkávat. Formou interaktivní výuky byly jednotlivé bloky uzpůsobeny tak, aby stážisté ve dvou dnech absolvovali jak nutné teoretické základy, tak jejich praktické využití u modelových kauz.

Individuálně se stážisté měli možnost účastnit právních porad EPS, školení a seminářů pořádaných EPS. Od února byly také v rámci terénní stáže realizovány schůzky s klienty terénních kauz v prostorách EPS, i osobní návštěvy stážistů v místě konkrétních kauz. Systematicky pokračovalo také postupné rozšiřování nabídky zapojení stážistů v jiných tematických sekcích EPS.

Stážisté se navíc zúčastnili březnové porady celé organizace EPS, kde prezentovali své dosavadní výsledky. Představeny byly jednotlivé terénní kauzy a jejich dosavadní právní postupy, stejně tak interní a intensivní stážisté shrnuli své zpracovaná právní zadání z právní poradny či dílčích rešerší pro jiné tematické sekce EPS.

Souhrnně lze říci, že stážisté nejvíce oceňují možnost praxe na konkrétních kauzách i zodpovídání dotazů z právní poradny EPS, souběžně s možností dále se vzdělávat a být součástí dalších aktivit EPS. Většina stážistů se rozhodla pokračovat ve stáži i v následujícím akademickém roce. Viz. ukázky z evaluačních dotazníků.

Nejvíce mě zaujal pozitivní a vstřícný přístup ke stážistům, ochota supervizorů a koordinátorky zodpovídat veškeré otázky a celkově jejich skvělý přístup k práci a řešení veškerých dotazů a problémů, jejich zaujetí pro věc. Zaujalo mě i široké spektrum problematik, které EPS řeší. Tato praxe moje očekávání předčila.
Hana Brychtová (intensivní stáž)

Na praxi v EPS oceňuji, že se opravdu dostaneme k řešení právních otázek a praxe nespočívá v čistě administrativních pracích, jak je to na mnoha jiných místech běžné. A taky mám moc ráda atmosféru v EPS - kamarádský a rovný přístup, ochotu investovat do nás-stážistů spoustu energie, třeba i v rámci našeho vzdělávání (jako v případě dvoudenního školení stážistů). Supervizující právnička Eva Pavlorková nám v poradně nechává dostatečný prostor na zorientování se v problematice, zároveň nás nenechává "na holičkách". A líbí se mi, že se problémy, se kterými se v poradně setkávám, dotýkají různých právních oblastí - práce v poradně tak v žádném případě není stereotypní. Všechny dotazy, které jsem zpracovávala se týkaly veřejného práva, což je oblast, která mě nejvíce zajímá…
Anna Hofschneiderová (interní stáž)

zpět na přehled uskutečněných akcí

nahoru