| | | | |Uskutečněné akce

Krev v mobilech

V rámci semináre právníci z neziskových organizací prezentovali své zkušenosti se vzděláváním neprávníků (např. úředníků veřejné správy) a předávali studentům potřebné know-how pro realizaci těchto vzdělávacích aktivit.

zpět na přehled uskutečněných akcí

nahoru