| | | | |Uskutečněné akce

Metody hodnocení studentů

Diskusní seminář Metody hodnocení studentů proběhl v pondělí 19. srpna 2013 od 17:00 a byl zaměřen na problematiku hodnocení studentů (tj. metody stanovování vzdělávacích cílů a ověřování jejich naplnění).

Metody hodnocení v seminářích
1) Vyžadovat povinnou účast ve výuce? Jak „měřit“ docházku? (přítomnost/úkoly na každou hodinu/odpovědníky v ISu)
2) Za co dávat zápočet? Zápočtové testy, seminární práce, kolokviální diskuse.
Metody hodnocení u zkoušek
1) Jakou formou zkoušet? Ústně/písemně/testem/kombinace možností.
2) Co má zkouška zjišťovat? Sumu znalostí/schopnost aplikovat znalosti na konkrétní situaci/ něco jiného?
3) Má se do hodnocení promítat práce během semestru?
Metody hodnocení u státních závěrečných zkoušek
1) Jaká je role státní zkoušky v rámci studia?
2) V jakém rozsahu se mají znalosti vyžadovat?
... pozvánka ZDE
zpět na přehled uskutečněných akcí

nahoru