| | | | |Uskutečněné akce

Losování fakultního kola Lidskoprávního moot courtu - 25.11.2013

Ze 16 došlých přihlášek splnilo druhou podmínku, a to zaslání podání za obě strany sporu, třináct z nich. V rámci losu bylo tedy potřeba vylosovat sedm "soubojů", přičemž první tažený tým se v souladu s pravidly zúčastnil dvou simulovaných soudních sporů, pokaždé za jinou stranu sporu a vylosovaným číslem je tým 10.

Fakultní kolo Lidskoprávního moot courtu v Brně

Harmonogram, další postup a pravidla

V pondělí 25.11.2013 v 18.30 v místnosti 259 proběhlo vylosování týmů k jednotlivým soudcům, jejich párování a vylosování jejich rolí. Hned poté, nejpozději v úterý ráno budou rozeslána písemná podání protistrany pro každý tým a zveřejněn a rozeslán výsledek losování, z něhož bude zřejmé, které týmy v jaké roli a v jakém přesně čase předstoupí před jakého soudce v základním kole. Vylosovány týmů proběhne podle registračních čísel. Týmy budou informovány o výsledku losování mailem i na internetové a facebookové stránce soutěže. Losování se může zúčastnit jako divák, kdo bude chtít, účast týmů ani koučů při losování není povinná.

letak_moot_court_2013_web.jpg


Lidskoprávní moot court 2013

V základním kole i ve finále vystoupí každý soutěžní tým pouze za jednu ze stran sporu. O tom, za kterou ze stran sporu budou týmy argumentovat, bude rozhodnuto losem. V průběhu základních kol se jako veřejnost nemohou účastnit členové a kouči ostatních týmů. V případě, že ve fakultním kole bude lichý počet týmů, losem bude vybrán tým, který vystoupí dvakrát tak, aby počet týmů, které se mají utkat, byl sudý. O postupu do finále fakultního kola rozhoduje součet bodů za ústní vystoupení a písemné podání. Pořadí týmu ve finále stanoví panel soudců rozhodujících finále, přičemž při svém rozhodování bude brát v úvahu pouze výkon týmů ve finále a bodové ohodnocení jejich písemných podání.

Po proběhnutí základního kola cca proběhne vyhlášení, kdo postoupil do finále fakultního kola – dojde tedy k vyhlášení čísel čtyř postupujících a vylosování jejich párování i rolí.

Cca ve 14 hodin se uskuteční finále fakultního kola – proběhnou dva soudní spory, v nichž se znovu předvedou čtyři postupující týmy. Finálové týmy dostanou podání protistrany, a to půlhodiny předem. Po proběhnutí finále budou vybrány dva týmy postupující do celostátního kola a zbývající dva týmy budou náhradníci.

Vítězové a pořadí budou vyhlášeni cca v 16 hodin. Kromě dvou postupujících týmů bude vyhlášen ještě nejlepší řečník fakultního kola a nejlepší písemné podání fakultního kola.

Finále může sledovat kdokoli z veřejnosti, ale též všichni kouči a členové týmů, které nepostoupily do finále.
zpět na přehled uskutečněných akcí

nahoru