| | | | |Uskutečněné akce

Fakultní kolo Lidskoprávního moot courtu - 5. - 6.12.2013

Studenti změřili síly v obhajobě i obžalobě případu týkajícího se tématu lidských práv. Ve čtvrtek 5.12 a pátek 6.12. se uskutečnilo fakultní kolo, kdy proti sobě v sedmi soubojích zasedlo celkem 13 soutěžních týmů. Po základním kole usedla odborná porota, která na základě dojmu a bodování ústní prezentace, s přihlédnutím k hodnocení písemných podání, určila čtveřici postupujících do finále. Z následného dvojduelu pak vzešly dva týmy, které budou reprezentovat fakultu na celostátním finále.

V průběhu podzimního semestru došlo k propagaci soutěže mezi studenty prostřednictvím tištěných letáků, plakátů, webového portálu www.llp.cz/lpmoot, profilu na sociální síti www.facebook.com/lpmoot, propagací akce vyučujícími v různých předmětech naprávnické fakultě. Začátkem září došlo ke zveřejnění celého případu včetně příloh, pravidel a instrukcí pro soudce. Dle časového harmonogramu byla zahájena registrace týmů a sběr písemných podání. Celostátní finále se pak uskuteční 14. března 2014 na půdě partnera soutěže Ústavního soudu v Brně.

Zúčastněným studentům takový moot court přinese jednak zkušenost písemné i ústní prezentace vlastní argumentace tváří v tvář jak protistraně, tak nezávislému soudu, a tím pádem možnost uvědomit si případné slabiny této argumentace, a jednak možnost prezentovat se před potenciálními zaměstnavateli. Participujícím studentů i dalšímu publiku se touto interaktivní formou přiblíží případy, které ve své praxi řeší nevládní organizace.

Lidskoprávní moot court 2013

Fakultní kolo Lidskoprávního moot courtu v Brně

Harmonogram, další postup a pravidla

V pondělí 25.11.2013 v 18.30 v místnosti 259 proběhlo vylosování týmů k jednotlivým soudcům, jejich párování a vylosování jejich rolí. Hned poté byla rozeslána písemná podání protistrany pro každý tým a zveřejněn a rozeslán výsledek losování, z něhož bude zřejmé, které týmy v jaké roli a v jakém přesně čase předstoupí před soudce v základním kole.

Fakultní kolo soutěže LP mootu proběhlo Ve čtvrtek 5.12 v místnosti 038 a v pátek 6.12. v místnosti 133.

V základním kole i ve finále vystoupí každý soutěžní tým pouze za jednu ze stran sporu. O tom, za kterou ze stran sporu budou týmy argumentovat, bude rozhodnuto losem. V průběhu základních kol se jako veřejnost nemohou účastnit členové a kouči ostatních týmů. V případě, že ve fakultním kole bude lichý počet týmů, losem bude vybrán tým, který vystoupí dvakrát tak, aby počet týmů, které se mají utkat, byl sudý. O postupu do finále fakultního kola rozhoduje součet bodů za ústní vystoupení a písemné podání. Pořadí týmu ve finále stanoví panel soudců rozhodujících finále, přičemž při svém rozhodování bude brát v úvahu pouze výkon týmů ve finále a bodové ohodnocení jejich písemných podání.

Po proběhnutí základního kola cca ve 13.30 proběhne vyhlášení, kdo postoupil do finále fakultního kola – dojde tedy k vyhlášení čísel čtyř postupujících a vylosování jejich párování i rolí.

Cca ve 14 hodin se uskuteční finále fakultního kola – proběhnou dva soudní spory, v nichž se znovu předvedou čtyři postupující týmy. Finálové týmy dostanou podání protistrany, a to půlhodiny předem. Po proběhnutí finále budou vybrány dva týmy postupující do celostátního kola a zbývající dva týmy budou náhradníci.

Vítězové a pořadí budou vyhlášeni cca v 16 hodin. Kromě dvou postupujících týmů bude vyhlášen ještě nejlepší řečník fakultního kola a nejlepší písemné podání fakultního kola.

Finále může sledovat kdokoli z veřejnosti, ale též všichni kouči a členové týmů, které nepostoupily do finále.

Celostátní kolo soutěže

Celostátní finále se pak uskuteční 14. března 2014 na půdě partnera soutěže Ústavního soudu v Brně.. Soudci celostátního kola budou mimo jiné soudci Nejvyššího správního soudu (Vojtěch Šimíček, Zdeněk Kühn), zástupce Ligy lidských práv.
zpět na přehled uskutečněných akcí

nahoru