| | | | |Uskutečněné akce

závěrečná konference projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva

20140616-zaverecnakonference.jpg
O čem se jednalo?
• Jaký je vztah mezi přípravou absolventa a profesní přípravou v právnických povoláních?
• Lektorské kompetence vyučujících právnických fakult: umíme učit to, co studenti potřebují?
• Odborná praxe je součást studia
• Profesní etika v právu
• Role dovedností a hodnot v profilu absolventa Právnické fakulty Masarykovy univerzity
podrobnosti zde

meziprofesní diskusní fórum
PROFESNÍ ETIKA PRÁVNÍKŮ V PRAXI

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
úterý 25. 3. 2014, 16:40, místnost č. 215 Poznámky z meziprofesního diskusního fóra zpracované Petrem Kutílkem

Celostátní kolo Lidskoprávního moot courtu - 14.3.2014

Samotné finále probíhalo na Ústavním soudu v Brně. Soudcovskému senátu předsedala soudkyně ÚS Kateřina Šimáčková, kterou doplnili soudci NSS Zdeněk Kühn a Vojtěch Šimíček, na kvartet doplnil soud  David Zahumenský, zástupce Ligy lidských práv. ... kompletní informace naleznete ZDE

OD 1. 1. 2014 JSME SPOLEK A CO DÁL?

V úterý 4.3.2014, 10:00 – 13:00 proběhl na Právnické fakultě seminář k nové úpravě spolkového práva v NOZ, přednášející Mgr. Jaroslav Benák
... podrobnosti ZDE

Metody hodnocení studentů II

Workshop Metody hodnocení studentů proběhl v pondělí 24. února 2014 od 17:00
... podrobnosti ZDE

LIDSKOPRÁVNÍ MOOT COURT 2013 - fakultní kolo

Studenti všech právnických fakult v České republice mohou změřit síly v souboji argumentů, který nabízí soutěž Lidskoprávní moot court pořádaný Ligou lidských práv. Soutěžit se bude V prosinci letošního roku, finále je na programu v březnu roku následujícího. Studenti napíší žalobu a protinávrh a ti nejlepší se osobně postaví proti sobě před soud složený z renomovaných soudců.
... podrobnosti ZDE

LIDSKOPRÁVNÍ MOOT COURT 2013 - los

Ze 16 došlých přihlášek splnilo druhou podmínku, a to zaslání podání za obě strany sporu, třináct z nich. V rámci losu bylo tedy potřeba vylosovat sedm "soubojů", přičemž první tažený tým se v souladu s pravidly zúčastnil dvou simulovaných soudních sporů, pokaždé za jinou stranu sporu a vylosovaným číslem je tým 10.
... podrobnosti ZDE

Právo na spravedlivý proces a právní pomoc ve správním a soudním řízení

22.11.2013 v 16.40, učebna 208
přednáší: JUDr. Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního soudu
... podrobnosti ZDE

NIMBY

Pondělí 18. listopadu od 16.40, Právnická fakulta MU, učebna 034
Film a debata o právu a právnících ve veřejném zájmu
Debatu moderoval právník Libor Jarmič z Frank Bold. Hostem byla Michaela Trněná, obecní zastupitelka a členka občanského sdružení Čisté Šlapanice, kterému Frank Bold již několik let právně pomáhá. Na debatu navázala prezentace stáží Franka Bolda – praktické zkušenosti, skutečné příběhy, případ ve svých rukou.
... podrobnosti ZDE

Lidská práva naživo

Ve dnech 25. - 28. 2013 se uskutečnil vícedenní intenzivní workshop Lidská práva naživo
... podrobnosti ZDE

Metody hodnocení studentů

Workshop Metody hodnocení studentů proběhl v pondělí 19. srpna 2013 od 17:00 se tematickými okruhy - Metody hodnocení v seminářích, Metody hodnocení u zkoušek a Metody hodnocení u státních závěrečných zkoušek
... podrobnosti ZDE

Lektorské a prezentační dovednosti při výuce práva

Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Pro bono aliance uspořádaly dvoudenní workshop určen všem vyučujícím a doktorandům právnických fakult pod názvem Lektorské a prezentační dovednosti při výuce práva.
... podrobnosti ZDE

Komunikační dovednosti

Právnická fakulta Masarykovy univerzity uspořádala 8. dubna 2013 v souvislosti s realizací projektu „Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva” workshop Komunikační dovednosti, s tématy Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu, Psychologické aspekty vyjednávání (komunikační styly, řeč těla) a dalšími ... podrobnosti ZDE

Právníci ve veřejném zájmu

Právnická fakulta Masarykovy univerzity uspořádala 5.4.2013 v souvislosti s realizací projektu „Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva” workshop. Vystoupil Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, ředitel Pro bono aliance. ... podrobnosti ZDE

Program praxí studentů v advokátních kancelářích poskytujících pro bono služby

Hledáte praxi v advokátní kanceláři? Chcete pracovat na zajímavých případech? Program praxí studentů v advokátních kancelářích poskytujících pro bono služby se uskutečnil 5. 3. 2013, 12:40-13:30 v učebně 208. ... podrobnosti ZDE

Diskusní fórum o profilu absolventa a profesní přípravě

V aule brněnské právnické fakulty proběhlo 27. 2. 2013 odpoledne meziprofesní diskusní fórum za účasti prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., JUDr. Ing. Filipa Dienstbiera, Ph.D. Mgr. et. Mgr. Jana Petrova, LL.M., JUDr. Radima Mikety, JUDr. Jana Passera, Ph.D., LL.M. a studentů a absolventů brněnské právnické fakulty. Akci moderovali Pavel Molek a Kateřina Šimáčková. ... podrobnosti ZDE

Celostátní kolo Lidskoprávního moot courtu - 13.12.2012

V celostátním finále Lidskoprávního Moot Courtu pak uspěla dvojice budoucích právniček z Masarykovy univerzity Zuzana Kameníková a Tereza Doležalová. ... podrobnosti ZDE

Právo na spravedlivý proces a právní pomoc ve správním a soudním řízení - 7.12.2012

Vystoupily JUDr. Kateřina Šimáčková, soudkyně Nejvyššího správního soudu a Mgr. Veronika Kristková za Pro bono alianci

Diskusní workshop k možnostem inovace studia na právnických fakultách - 6.12.2012

Představení aktivit/cílů projektů zaměřených na praktické a interaktivní formy výuky na jednotlivých PrF, problémy při implementaci aktivit/projektů ve vztahu k fakultě a cílovým skupinám projektu, dosavadní úspěchy a neúspěchy při dosahování cílů projektů a zajištění udržitelnosti aktivit (výsledků projektů) na PF po skončení projektu (úvodní prezentace zástupce jedné z PF, řízená diskuse), synergie a koordinace mezi stávajícími aktivitami/projekty, případně mezi aktivitami/projekty budoucími

Jak prosadit protikorupční zákon - 26.11.2012

Cílem debaty byl přenos informací a zkušeností s korupcí a lobbing ve veřejném zájmu. Hosty debaty byli Jiř Knotek, Radim Jančura, Jiří Boudal a Martin Fadrný. ... podrobnosti ZDE

Fakultní kolo Lidskoprávního moot courtu - 23.11.2012

Studenti změřili síly v obhajobě i obžalobě případu týkajícího se tématu lidských práv. V pátek 23.11. se uskutečnilo fakultní kolo, kdy proti sobě v devíti soubojích zasedlo celkem 17 soutěžních týmů. Po základním kole usedla odborná porota, která na základě dojmu a bodování ústníá prezentace, s přihlédnutím k hodnocení písemných podání, určila čtveřici postupujících do finále. Z následného dvojduelu pak vzešly dva týmy, které budou reprezentovat fakultu na celostátním finále. ... podrobnosti ZDE

Losování fakultního kola Lidskoprávního moot courtu - 19.11.2012

Z 24 došlých přihlášek splnilo druhou podmínku, a to zaslání podání za obě strany sporu, sedmnáct z nich. V rámci losu bylo tedy potřeba vylosovat devět "soubojů", přičemž první tažený tým se v souladu s pravidly zúčastnil dvou simulovaných soudních sporů, pokaždé za jinou stranu ... podrobnosti ZDE

Nevládky a právní pomoc nemajetným - 16.11.2012

Cílem workshopu bylo představit problematiku právní pomoci nejen nemajetným občanům, právní ukotvení nároku na spravedlivý proces a právní ochranu a diskutovavat se studenty o aktuálních tématech. ... podrobnosti ZDE

Krev v mobilech - 12.11.2012

V rámci semináre právníci z neziskových organizací prezentovali své zkušenosti se vzděláváním neprávníků (např. úředníků veřejné správy) a předávali studentům potřebné know-how pro realizaci těchto vzdělávacích aktivit. ... podrobnosti ZDE

Workshop využití Mootcourtů ve výuce práva - 3.10.2012

Vzdělávací seminář o využití mootcourtů s názvem Mootcourt jako metoda výuky na právnické fakultě. Zde se studenti doktorského studia a mladí vyučující seznámili s problematikou mootcourtů a tipy, jak je začlenit do své výuky. Někteří z účastníků semináře se následně zapojili do přípravy Lidskoprávního mootcourtu jako koučové studentských soutěžních týmů. ... podrobnosti ZDE

Vítězství týmu Právnické fakulty MU na Azylovém moot courtu 2012 - 19.5.2012

Azylového moot courtu se letos účastnilo celkem pět týmů z právnických fakult na Karlově univerzitě, Masarykově univerzitě a Trnavské univerzitě. Brněnskou právnickou fakultu reprezentoval tým složený z Alžběty Kondelové a Venduly Švecové, studentek letošní Právní kliniky uprchlického práva, pod vedením Hany Lupačové a Lindy Janků. ... podrobnosti ZDE

Stáže v Ekologickém právním servisu

Od ledna 2012 se stážisté – studenti brněnské právnické fakulty zabývali celkem šesti terénními kauzami: Čisté Šlapanice, Hrádky beze skládky, Holešov, Hlíniště Vážany, Ostravice Zelená a Transparentní Lednice. Doplňkově byli přijímání studenti na tzv. intensivní stáž, kteří jednorázově vykonávali praxi napříč tematickými sekcemi EPS. ... podrobnosti ZDE

Nevládky a jejich zapojení do právní pomoci nemajetným - 23.4.2012

Cílem workshopu bylo představit problematiku právní pomoci nejen nemajetným občanům, právní ukotvení nároku na spravedlivý proces a právní ochranu. V rámci workshopu se představily organizace Bílý kruh bezpečí, SOZE a Probono aliance a diskutovali se studenty o aktuálních tématech. ... podrobnosti ZDE

Program praxí studentů v advokátních kancelářích poskytujících pro bono služby - 4.4.2012

Cílem semináře je představit potenciálním zájemcům z řad 3. - 5. ročníku možnosti vykonat povinnou praxi v advokátních kancelářích poskytujících pro bono služby. V rámci praxe student stráví minimálně polovinu požadované doby praxe (40 hod.) pro bono prací. Praxe navazují na program Pro bono centrum, díky kterému získali neziskové organizace a jejich klienti bezplatné advokátní služby ve více než 120 případech. ... podrobnosti ZDE

Lektorské dovednosti a výuka praktických právnických dovedností na právnické fakultě

• Chcete oživit Vaše přednášky?
• Chcete zlepšit Vaše lektorské dovednosti?
• Chcete diskutovat s kolegy, kteří se zajímají o interaktivní metody výuky práva?
• Chcete vyučovat praktické právnické dovednosti?
• Chcete zorganizovat simulované soudní řízení?
• Zajímá Vás, jak zorganizovat výuku formou právní kliniky?
13.2. 14:00 do 15.2. 14:00
Lektoři:
PhDr. Jan Gruber, Ph.D, psycholog
Mgr. Vítězslav Dohnal, Pro bono aliance
JUDr. Maxim Tomoszek, PF UPOL
Mgr. Veronika Kristková, LLM., Pro bono aliance
Workshop se konal v hotelu Kozí Horka na Brněnské přehradě a byl určen všem vyučujícím právnických fakult na českých univerzitách. ... podrobnosti ZDE

Studijní pobyt ve Varšavě zaměřený na právní kliniky

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně ve spolupráci s Pro bono aliancí zorganizovala v rámci projektu „Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva“ reg.č. CZ. 1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost studijní pobyt ve Varšavě zaměřený na praktické formy právního vzdělávání zejména právní kliniky.
V rámci pobytu účastníci navštívili Helsinskou nadaci pro lidská práva, Polskou nadaci právních klinik, Fundacja Academia Iuris – největší právní kliniku nevládní organizace v Polsku, právní kliniku Právnické a správní fakulty Varšavské Univerzity, právní kliniku na Lazarkého škole obchodu a práva, právní kliniku Právnické fakulty Univerzity v Lodži a právní kliniku Právnické akademie Leona Kozminského.
Stáž se konala v termínu 27.11. - 2.12. Stáže se zúčastnili: Jaroslav Benák (PF MU), Lucie Atkins (PF MU), Kristýna Foukalová (Liga lidských práv), Lucie Nechvátalová (PF MU), Veronika Kozlová (PF MU), Martin Kornel (PF MU) a Eva Pavlorková (Ekologický právní servis).

Vše pro dobro světa a Nošovic - Pavel Franc, Jiří Nezhyba a Vít Klusák, 14.11. od 16.40 učebna 034

V rámci semináre právníci z neziskových organizací prezentovali své zkušenosti se vzděláváním neprávníků (např. úředníků veřejné správy) a předávali studentům potřebné know-how pro realizaci těchto vzdělávacích aktivit. ... podrobnosti ZDE

KREV v mobilech - 7.11. od 16.40, učebna 034

V rámci semináre právníci z neziskových organizací prezentovali své zkušenosti se vzděláváním neprávníků (např. úředníků veřejné správy) a předávali studentům potřebné know-how pro realizaci těchto vzdělávacích aktivit. ... podrobnosti ZDE

Program praxí studentů v advokátních kancelářích poskytujících pro bono služby

Cílem semináře bylo představit potencionálním zájemcům z řad 3.-5. ročníku možnosti vykonat povinnou praxi v advokátních kancelářích poskytujících pro bono služby. V rámci praxe student stráví minimálně polovinu požadované doby praxe (40 hod.) pro bono prací. Praxe navazují na program Pro bono centrum, díky kterému získaly neziskové organizace a jejich klienti bezplatné advokátní služby ve více než 120 případech. ... podrobnosti ZDE

Nabídka spolupráce doktorandům

Milé kolegyně, milí kolegové,
Fakulta realizuje tříletý projekt Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva. Cílem projektu je posílení vazby mezi univerzitou a subjekty soukromého i veřejného sektoru. Výsledkem bude větší propojení výuky práva s praxí, využití výzkumu v praxi a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumem, výukou a praxí. Dílčím cílem projektu je mimo jiné přispět ke zkvalitnění výuky práva propojením teoretické výuky s výukou praktických právnických dovedností. ... podrobnosti ZDE

nahoru