| | | | |Pro bono junior

program odborných praxí studentů v advokátních kancelářích poskytujících pro bono služby

 

Co jsou pro bono právní služby?

Pro bono směřuje ke zvýšení dostupnosti právních služeb pro jednotlivce, jejich skupiny a zájmy, kterým se jich z finančních důvodů nedostává. Bezplatná advokátní práce prováděná bezplatně bez očekávání odměny ve prospěch obecně prospěšných cílů se tradičně označuje jako pro bono publico, zkráceně pro bono. Více informací o významu poskytování pro bono právních služeb pro společnost i pro advokáty samotné najdete na stránkách Pro bono centra .

 

Co je odborná pro bono praxe (program Pro bono junior)?

Pro bono praxe v rámci programu Pro bono junior je na fakultě uznávána jako předmět Odborná praxe. Tuto praxi lze vykonat pouze v jedné z advokátních kancelářích poskytujících tento typ praxe (viz. dále „V kterých advokátních kancelářích mohu pro bono praxi vykonat?“).  Celková požadovaná doba pro bono praxe je stejně jako u ostatních praxí 10 pracovních dní (80 hod.) v jednom semestru, aby pro bono praxe byla uznána jako předmět „Odborná praxe.“ V rámci pro bono praxe však student stráví minimálně polovinu požadované doby praxe (40 hod.) poskytováním pro bono právních služeb. Druhou polovinu požadované doby stráví student prací dle dohody s poskytovatelem praxe. Nemusí se jednat o pro bono právní služby, ale o záležitosti, které tvoří běžnou komerční agendu poskytovatele praxe.

Na pro bono praxi se dále vztahují stejné podmínky jako na odborné praxe obecně  tj. student má povinnost absolvovat v průběhu studia celkem 40 pracovních dní odborné praxe, které lze i vykonávat po částech, kdy nejmenší možný úsek činí 10 odpracovaných dnů v jednom semestru. Z tohoto důvodu jsou předměty odborné praxe rozčleněny na 4 předměty (Odborná praxe I. – Odborná praxe IV.).  Student má povinnost absolvovat 40 pracovních dnů odborné praxe, nemá však povinnost absolvovat pro bono praxi. Z povinných 40 pracovních dnů během studia může student absolvovat všechny pracovní dny nebo žádný pracovní den v rámci pro bono praxe.  Pokud však student chce absolvovat pro bono praxi, musí absolvovat pro bono praxi odpovídající minimálně rozsahu jednoho předmětu odborné tj. 10 pracovních dní (80 hodin) (z toho 5 pracovních dní tj. 40 hodin věnovaných pro bono práci). 

 

Organizace pro bono praxe (programu Pro bono junior)

Na organizaci pro bono praxe se vztahují stejné podmínky jako na odbornou praxi obecně  s těmito zvláštnostmi:

 • v odpovědníku „Sdělení místa výkonu praxe“ zaškrtněte, že se jedná o pro bono praxi  
 • potvrzení o absolvování odborné praxe bude vystaveno poskytovatelem praxe na hlavičkovém papíře projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044.

 

Pro bono právní služby jsou v rámci pro bono praxe poskytovány

 • klientům nevládních organizací s omezenými příjmy
 • neziskovým organizacím (občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církvím, nadacím, nadačním fondům), v případech, kdy slouží zájmům a potřebám lidí s omezenými příjmy
 • jednotlivcům a právnickým osobám usilujících o ochranu lidských práv a veřejných zájmů v případech, kdy se jedná o precedentní případ nebo jiný typ práce s potenciálním širokým dopadem (např. legislativa)
 • neziskovým organizacím při řešení jejich organizačních otázek.

Může se jednat například o služby v oblasti pomoci obětem domácího násilí, ochrany práv pacientů, ochrany spotřebitelů, ochrany práv dětí, pomoci uprchlíkům, poradenství pro oběti rasové či jiné diskriminace, pracovněprávních sporů, ochrany životního prostředí apod.

 

S jakým typem pro bono advokátní práce se mohu během praxe setkat?

Pro bono advokátní práce je různorodá. Může se jednat o:

 • bezplatné právní služby nemajetným klientům nevládních organizací v individuálních případech
 • technická právní pomoc nevládním organizacím např.: sepsání mezinárodních smluv s grantovými partnery, donory, zahraničními experty, pracovně-právní poradenství, pomoc při sepisováním/revizí stanov, sepisováním smluv, daňové poradenství
 • komparativní právní výzkum různých zahraničních právních úprav
 • příprava právních analýz nebo připomínkování/kritika právních analýz
 • strategická litigace (např. před Evropským soudem pro lidská práva, právní výzkum, soupis stížností, amicus curie dopisů apod.)

Konkrétní příklady poskytnutých pro bono služeb najdete na stránkách Pro bono centra zde .

 

Jakým způsobem bude zajištěna pro bono práce, kterou budu v rámci pro bono praxe vykonávat?

Pro bono práci zajistí studentovi po dohodě s advokátní kanceláří, kde bude student pro bono praxi vykonávat, Pro bono centrum. Bližší informace o podmínkách zprostředkování pro bono advokátních služeb nevládním organizacím nebo jejich klientům najdete na stránkách Pro bono centra zde .

 

Jakým způsobem postupovat, pokud chci absolvovat pro bono praxi jako předmět Odborná praxe?

Vyberte si z aktuální nabídky pro bono praxe v sekci „Nabídka pro bono praxí .“ Kontaktujte advokátní kancelář, kde chcete pro bono praxi vykonat a domluvte se na podmínkách a termínu výkonu pro bono praxe. O registraci předmětu, sdělení místa výkonu praxe, zprávě o výkonu odborné praxe a udělení zápočtu platí všechny informace uvedené v sekci „Informace pro studenty“ na  Portálu odborných praxí s dvěma odlišnostmi

 

Na koho se mohu obrátit s dotazy ohledně pro bono praxe?

Bližší informace poskytne Marian Kokeš, Ústav dovednostní výuky a praxe (marian.kokes@law.muni.cz).

nahoru